Semináře

  • Světlo v loutkovém divadle
  • Mluvené slovo na divadle nejen v loutkovém
  • Úprava starších textů pro současné divadlo a autorský text
  • Režie a dramaturgie
  • Jak dostat loutku do správné kondice + práce s loutkou