Odkazy

SČDO – Svaz českých divadelních ochotníků

*

NIPOS ARTAMA – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

*

Loutkářská Chrudim – festival

*

UNIMA – Mezinárodní loutkářská unie (International Puppeteers Union; Union International de Marrionette)

*

MLK – Muzeum loutkářských kultur Chrudim

*

DILIA – Divadelní, literární, audiovizuální agentura

*

Divadlo Spejbla a Hurvínka

*

UNESCO – Loutkářství (České nehmotné dědictví)

*

NÚLK – Národní ústav lidové kultury (loutkářství na Slovensku a Česku)

*