Individuálky

Skupina amatérských loutkářů (SAL) při Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO) ve spolupráci s organizacemi jako například s NIPOS ARTAMA , Českým střediskem UNIMA, DILIA, s městskou částí Prahy 8, Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, Českomoravskou radou svazu klubů mládeže, Divadlem Spejbla a Hurvínka a uměleckou výrobou loutek Mašek Znojmo… má v plánu vyhlásit přibližně jednou za dva roky Přehlídky individuálních výstupů s loutkou a malých loutkářských forem známé také pod zlidovělým názvem „Individuálky“

*

Po celkem úspěšném znovuzrození „individuálek“ v roce 2019, která vyvrcholila právě na Loutkářské Chrudimi, se plánuje vyhlášení přehlídky opět v roce 2021, tudíž už nyní se můžete připravovat, hledat náměty a tvořit. O upřesnění termínů a místech konání vás budeme včas informovat prostřednictvím stránek SAL a organizátorů.

*

Poslání „individuálek“

Posláním přehlídky je navázat na tradici, která již dávno byla zavedena, působit na zvýšení úrovně loutkoherecké práce v amatérských loutkářských souborech a podpořit vystupování loutkářů při nejrůznějších příležitostech.

*

Pravidla, podmínky a další informace k „individuálkám“

*Přehlídky se může zúčastnit každý obyvatel ČR starší 7 let, který si včas podá přihlášku. Přihlášku je třeba poslat na adresu ředitele přehlídky, a to do předem určeného termínu. V přihlášce účastník uvede název výstupu s uvedením autorů, své jméno, adresu, PSČ, datum narození.

*Podmínkou je, že loutkové divadlo není pro účastníka obživou.

*Délka výstupu by neměla přesáhnout délku 7 minut.

Přehlídka je dvoustupňová. Podle počtu přihlášených a místa jejich pobytu v ČR budou uspořádána první kola. Nejlepší výstupy vybrané porotou postoupí do užšího výběru, případně přímo do finále. Finále přehlídky se uskuteční v rámci programu Loutkářské Chrudimi.

*

Kategorie hodnocení individuálního výstupu s loutkou:

  1. dramaturgie výstupu: celková úroveň textu, případně námětu, jeho myšlenková závažnost, nápaditost a originalita výstupu
  2. loutkoherecký projev: zvládnutí loutky i případné hlasové provedení
  3. výtvarné řešení
  4. celkový účin výstupu, který je kritériem rozhodujícím

Poroty pro obě kola jmenuje SAL SČDO. Ty vyhodnotí všechny výstupy a určí výstupy postupující do užšího či přímo finálového kola. Finálová porota určí vítěze případně ocení vystupující za zajímavé výkony. Všichni účastníci přehlídky obdrží účastnické diplomy.

*

Aleš Pop – předseda SAL SČDO, Jiří Krása – ředitel přehlídky.